Selátko z vysoušecí pece!

Minulý pátek jsme završili pracovní týden trochu netradičním posezením u voňavého selátka připraveného v naší vlastní vysoušecí peci.
Neměníme tímto druh naší výroby, jen jsme si to chtěli vyzkoušet. 
Výsledek byl nad očekávání výborný a za nápad a za organizaci tímto děkujeme našemu skvělému kolegovi Davidu Nevařilovi.
17.07.2023